Arkiv 2010-2019

Dokument Årsstämma 2019:

Mötesprotokoll 2019

Kallelse Årsstämma 2019

Dagordning Årsstämma 2019

Förvaltningsberättelse för verksamhetsår 2018

Kassaberättelse 2018

Resultat- och balansräkning ojusterad 2018

Revisionsberättelse 2018

Förnyelse av distributionsavtal – Comhem – 20190225

Budget 2019

Valberedning 2019

Underhållsplan – Uppdatering 2018

 

Dokument Årsstämma 2018:

Mötesprotokoll Årsstämma 2018

Kallelse Årsstämma 2018

Dagordning årsstämma 2018

Förvaltningsberättelse för verksamhetsår 2017

Kassaberättelse 2017

Revisorns berättelse

Uppdrag från årsmötet 2017-04-10

Samfälligheten och GDPR

Budget2017 utfall2018

Valberedningen_2018

 

Dokument Årsstämma 2017:

Kallelse årsstämma 2017

Dagordning 2017

Forvaltningsberättelse 2017

Proposition 1 2017

Underhållsplan 2016

Valberedning

Revisionsberättelse 2016

BS – Balansrapport – 2016

BS – Resultatrapport 2016

Budget 2016 utfall 2017

Kassaberättelse 2016

Protokoll från årsstämman 2017

 

Dokument Årsstämma 2016:

Protokol årsstämma 2016

Dagordning 2016

Kassaberättelse 2015

Revisionsberättelse 2015

Kallelse årsstämma april 2016

Förvaltningsberättelse 2015

BS – Resultaträkning (officiell)

Budget 2016

BS – Balansräkning (officiell)

 

Dokument Årsstämma 2015:

Revisionsberättelse 2014

Protokoll årsstämma 2015

Närvarolista 2015

Komplettering kassör 2014

Balansräkning 2014

Budget2015 1.1

Kassaberättelse1.1 2014

Resultatrapport 2014

Föredragningslista årsstämma 2015

Förvaltningsberättelse för verksamhetsår 2014

Kallelse årsstämma 2015

 

Dokument Årsstämma 2014:

Lotskaptenen arsstamma 2014

Kassaberattelse2013

Balansrakning2014

Resultatrakning2014

Budget 2014

Revisionsberattelse2013

Forvaltningsberattelse2013

Foredragningslistaarsstamma2014

Kallelse2014

 

Dokument Årsstämma 2013:

Revisionsberattelse_2012

Kassaberattelse_Lotskaptenens_samfallighetsforening_2012

Vart_att_veta_om_lotskaptenen_2013

Budget_2013 Balans_resultat_2012

Kallelse_arsstamma_2013

forvaltningsberattelse_2012

Fordragningslista_arsstamma_2013

 

Dokument Årsstämma 2012:

Protokoll arsstamma 29 mars – 2012 -2

Vart_att_veta_om_lotskaptenen_20120305

Protokoll arsstamma 29 mars

Lotskaptenens samf, underhalls- och fornyelseplan 2009-11-25 rev 2012-03-05

Styreslemotion 1 -underhalls och fornyelsefond

Styrelsemotion 2 – vart att veta Revisionsberattelse 2011

Styrelsemotion 3 – hogtryckstvatt

Resultatuppfoljning m komm 2011

Resultatrakning 2011

Kallelse arsstamma 2012

forvaltningsberattelse 2011 final

Fordragningslista arsstamma 2012

Budget 2012

Balansrakning 2011

 

Dokument Årsstämma 2011:

Protokoll stamma 20110329

F0rvaltningsberattelse2010

Vart_att_veta_om_lotskaptenen_20110303

Foredragningslista

Styrelsesvar_motion1

Revisionsberattelse2010

Resultatrakning2010

Budget2011

Balansrakning2010

Protokoll

Stadgar

Kallelse

Styrelsemotion_

VartAttVeta

Motion 1

 

Dokument Årsstämma 2010:

Kallelse UH-plan_

2010-03-09

UH-plan_2010-03-09

S_motion9_matavfall

S_motion8_datalagring

S_motion7_redovisning

S_motion6_comhem

S_motion5_reglering

S_motion4_farthinderfond

S_motion3_uhfond

S_motion2_uhplan

S_motion1_vartveta

Revisorsberattelse2009

Resultatrakning

Forvaltningsberattelse2009

Foredragningslista

Budget2010

Bokslutsmodell

Balansrakning

Close