Arkiv 2010-2023

Dokument Årsstämma 2023:

Kallelse

Dagordning

Underhållsplan

Budgetförslag

Resultat- och balansräkning

Förvaltningsberättelse

Ekonomisk redogörelse och information om underhållsfondens storlek

Revisionsberättelse

Protokoll Årsstämma 2023

Dokument Årsstämma 2022:

Dagordning

Underhållsplan

Budgetförslag

Förvaltningsberättelse

Ekonomisk redogörelse och information om underhållsfondens storlek

Revisionsberättelse

Protokoll Årsstämma 2022

#

Dokument Årsstämma 2021:

Mötesprotokoll Årsstämma 2021_osignerat

Kallelse Årsstämma 2021

Dagordning 2021

Förvaltningsberättelse för verksamhetsår 2020

Revisionsberättelse Lotskaptenen 2020

Resultatrapport 2020

Balansrapport 2020-12-31

Kassaberättelse för verksamhetsår 2020

Budget 2021-final

#

Dokument Årsstämma 2020:

Protokoll Årsstämma 2020-03-31

Kallelse Årsstämma 2020-03-31

Dagordning Stämma 2020-03-31

Förvaltningsberättelse för verksamhetsår 2019

Kassaberättelse 2019

Resultaträkning 2019

Balansräkning 2019-12-31

Revisionsberättelse 2019

Budget 2020

Valberedning – 2020

Underhållsplan 2020

#

Dokument Årsstämma 2019:

Mötesprotokoll 2019

Kallelse Årsstämma 2019

Dagordning Årsstämma 2019

Förvaltningsberättelse för verksamhetsår 2018

Kassaberättelse 2018

Resultat- och balansräkning ojusterad 2018

Revisionsberättelse 2018

Förnyelse av distributionsavtal – Comhem – 20190225

Budget 2019

Valberedning 2019

Underhållsplan – Uppdatering 2018

#

Dokument Årsstämma 2018:

Mötesprotokoll Årsstämma 2018

Kallelse Årsstämma 2018

Dagordning årsstämma 2018

Förvaltningsberättelse för verksamhetsår 2017

Kassaberättelse 2017

Revisorns berättelse

Uppdrag från årsmötet 2017-04-10

Samfälligheten och GDPR

Budget2017 utfall2018

Valberedningen_2018

#

Dokument Årsstämma 2017:

Kallelse årsstämma 2017

Dagordning 2017

Forvaltningsberättelse 2017

Proposition 1 2017

Underhållsplan 2016

Valberedning

Revisionsberättelse 2016

BS – Balansrapport – 2016

BS – Resultatrapport 2016

Budget 2016 utfall 2017

Kassaberättelse 2016

Protokoll från årsstämman 2017

#

Dokument Årsstämma 2016:

Protokol årsstämma 2016

Dagordning 2016

Kassaberättelse 2015

Revisionsberättelse 2015

Kallelse årsstämma april 2016

Förvaltningsberättelse 2015

BS – Resultaträkning (officiell)

Budget 2016

BS – Balansräkning (officiell)

#

Dokument Årsstämma 2015:

Revisionsberättelse 2014

Protokoll årsstämma 2015

Närvarolista 2015

Komplettering kassör 2014

Balansräkning 2014

Budget2015 1.1

Kassaberättelse1.1 2014

Resultatrapport 2014

Föredragningslista årsstämma 2015

Förvaltningsberättelse för verksamhetsår 2014

Kallelse årsstämma 2015

#

Dokument Årsstämma 2014:

Lotskaptenen arsstamma 2014

Kassaberattelse2013

Balansrakning2014

Resultatrakning2014

Budget 2014

Revisionsberattelse2013

Forvaltningsberattelse2013

Foredragningslistaarsstamma2014

Kallelse2014

#

Dokument Årsstämma 2013:

Revisionsberattelse_2012

Kassaberattelse_Lotskaptenens_samfallighetsforening_2012

Vart_att_veta_om_lotskaptenen_2013

Budget_2013 Balans_resultat_2012

Kallelse_arsstamma_2013

forvaltningsberattelse_2012

Fordragningslista_arsstamma_2013

#

Dokument Årsstämma 2012:

Protokoll arsstamma 29 mars – 2012 -2

Vart_att_veta_om_lotskaptenen_20120305

Protokoll arsstamma 29 mars

Lotskaptenens samf, underhalls- och fornyelseplan 2009-11-25 rev 2012-03-05

Styreslemotion 1 -underhalls och fornyelsefond

Styrelsemotion 2 – vart att veta Revisionsberattelse 2011

Styrelsemotion 3 – hogtryckstvatt

Resultatuppfoljning m komm 2011

Resultatrakning 2011

Kallelse arsstamma 2012

forvaltningsberattelse 2011 final

Fordragningslista arsstamma 2012

Budget 2012

Balansrakning 2011

#

Dokument Årsstämma 2011:

Protokoll stamma 20110329

F0rvaltningsberattelse2010

Vart_att_veta_om_lotskaptenen_20110303

Foredragningslista

Styrelsesvar_motion1

Revisionsberattelse2010

Resultatrakning2010

Budget2011

Balansrakning2010

Protokoll

Stadgar

Kallelse

Styrelsemotion_

VartAttVeta

Motion 1

#

Dokument Årsstämma 2010:

Kallelse UH-plan_

2010-03-09

UH-plan_2010-03-09

S_motion9_matavfall

S_motion8_datalagring

S_motion7_redovisning

S_motion6_comhem

S_motion5_reglering

S_motion4_farthinderfond

S_motion3_uhfond

S_motion2_uhplan

S_motion1_vartveta

Revisorsberattelse2009

Resultatrakning

Forvaltningsberattelse2009

Foredragningslista

Budget2010

Bokslutsmodell

Balansrakning

Close